SẢN PHẨM SẤY & HẠT

logo
SẢN PHẨM SẤY & HẠT

LONG NHÃN SẤY THĂNG HOA

Liên hệ
Giỏ hàngMua ngay

MÃNG CẦU SẤY THĂNG HOA

Liên hệ
Giỏ hàngMua ngay

VẢI SẤY THĂNG HOA

Liên hệ
Giỏ hàngMua ngay

HẠT MACCA

Liên hệ
Giỏ hàngMua ngay

HẠT ĐIỀU RANG MUỐI

Liên hệ
Giỏ hàngMua ngay

DỨA SẤY THĂNG HOA

Liên hệ
Giỏ hàngMua ngay

SẦU RIÊNG SẤY THĂNG HOA

Liên hệ
Giỏ hàngMua ngay

Hạt Điều Vỏ Lụa

Liên hệ
Giỏ hàngMua ngay

Hạt Điều Rang Muối

Liên hệ
Giỏ hàngMua ngay

Hạt Điều Trằng

Liên hệ
Giỏ hàngMua ngay

HẠT MACCA (TÚI 500GR)

Liên hệ
Giỏ hàngMua ngay

Khoai Lang Sấy Dẻo

Liên hệ
Giỏ hàngMua ngay

XOÀI SẤY THĂNG HOA

Liên hệ
Giỏ hàngMua ngay

KHOAI LANG TÍM SẤY GIÒN

Liên hệ
Giỏ hàngMua ngay

ỔI SẤY DẺO

Liên hệ
Giỏ hàngMua ngay

ĐU ĐỦ SẤY DẺO

Liên hệ
Giỏ hàngMua ngay

THƠM SẤY DẺO

Liên hệ
Giỏ hàngMua ngay

DÂU TÂY SẤY THĂNG HOA

Liên hệ
Giỏ hàngMua ngay
(+84) 908 005 554 - (+84) 966 341 381