Chính sách bảo mật

logo
Chính sách bảo mật
24/04/2024 12:39 PM 70 Lượt xem

  CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

  Chúng tôi, Mekongn Herbals đảm bảo cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

  Khi khách hàng gửi thông tin cá nhân (số điện thoại, địa chỉ nhà) cho chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của quý khách dưới bất kì trường hợp nào. 

  Mọi thông tin mà khách hàng cung cấp phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khách hàng đã cung cấp.

  Mekong Herbals thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý khách phù hợp với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của "Chính sách bảo mật thông tim".

  Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với quý khách dưới các hình thức như: email, điện thoại, tin nhắn...

  Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của quý khách trong các trường hợp thực sự cần thiết như sau:

  a) Khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật

  b) Trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của chúng tôi trước pháp luật

  c) Tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các thành viên Mekong Herbals.

  (+84) 908 005 554 - (+84) 966 341 381